Tìm hiểu về ngành Quản trị khách sạn của Đại học Kinh tế TPHCM

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị khách sạn được thiết kế trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường trong top 200 các trường đại học uy tín trên thế giới

1, Chương trình đào tạo

Chương trình cử nhân chuyên ngành Quản trị khách sạn cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết để sinh viên có thể tham gia vào các vị trí nhân viên khởi sự và cán bộ giám sát trong bộ máy nhân sự quản trị của khách sạn

Chương trình đào tạo ngành Quản trị khách sạn

Sinh viên sẽ được đào tạo để lĩnh hội các kiến thức vận hành của tất cả các phòng ban gồm bộ phận tiền sảnh, bộ phận buồng, dịch vụ khách hàng, bán, marketing và nhân sự. Điểm nổi bật của chương trình là sự tăng cường cơ hội cọ sát thực tế của sinh viên qua các hoạt động tham quan thực tế, kiến tập và thực tập theo giáo trình được biên soạn được đầu tư công phu, có sự hợp tác chặt chẽ giữa đơn vị nhận thực tập và Trường

2, Đối tượng

Người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông

3, Điều kiện xét tuyển

Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Điều kiện xét tuyển vào ngành Quản trị khách sạn

4, Cấu trúc chương trình

  • Kiến thức giáo dục đại cương: 44 tín chỉ
  • Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp: 66 tín chỉ
  • Thực tập và tốt nghiệp: 10 tín chỉ
  • Tổng số tín chỉ: 120 tín chỉ

5, Cơ hội nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực đảm nhiệm các vị trí từ cơ bản đến các chức vụ quản lý cao cấp trong doanh nghiệp lưu trú gồm khách sạn, resort và các hình thức biến thể của dịch vụ lưu trú như motel, bed & breakfast… tại Việt Nam hay ở nước ngoài; tư vấn đầu tư, cung cấp dịch vụ quản lý khách sạn; khởi nghiệp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ lưu trú.

.
.
.
.