Thông báo xét tuyển cao đẳng du lịch chuyên ngành chế biến món ăn năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 – HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY Mã trường: CDD0139 Chuyên ngành: Chế biến món ăn Mã ngành: 6810207 Trường Cao đẳng Công nghệ... Read more »

Thông báo xét tuyển cao đẳng du lịch năm 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2019 – HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY Mã trường: CDD0139 Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ chính... Read more »

Cao đẳng Du lịch Hà Nội – Tuyển sinh hệ Cao đẳng chính quy

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG DU LỊCH NĂM 2018 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY – TRUNG CÂP CHUYÊN NGHIỆP – LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG   Cao đẳng du lịch 268 Vũ... Read more »

Tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Quản trị kinh doanh Khách sạn

    Tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Quản trị kinh doanh Khách sạn TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN NĂM 2018 Trường Cao... Read more »

Tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Hướng dẫn viên Du lịch

  Tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Hướng dẫn viên Du lịch TUYỂN SINH NGÀNH HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NĂM 2018 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY – TRUNG... Read more »

Tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Du Lịch Lữ Hành

Tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Du Lịch Lữ Hành TUYỂN SINH NGÀNH DU LỊCH LỮ HÀNH NĂM 2018 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY – TRUNG CÂP CHUYÊN NGHIỆP... Read more »

Tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Quản trị chế biến món ăn 2018

Tuyển sinh Cao đẳng chính quy ngành Quản trị chế biến món ăn 2018 TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN TRỊ CHẾ BIẾN MÓN ĂN NĂM 2018 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY... Read more »
.
.
.
.