Học hướng dẫn viên du lịch ngắn hạn

Bạn đã có kinh nghiệm về hướng dẫn viên du lịch, bạn muốn nhanh chóng có chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch (Quốc tế/nội địa) ngắn hạn

1, NGHIỆP VỤ HƯỚNG DẪN DU LỊCH (QUỐC TẾ/NỘI ĐỊA)

Loại hình đào tạo: ngắn hạn
Được uỷ nhiệm của Tổng cục Du lịch; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

a, Mục tiêu đào tạo:
Cung cấp cho học viên khối kiến thức cơ bản về địa lý, lịch sử, văn hóa, kinh tế – xã hội, chính trị của Việt Nam, rèn luyện các kỹ năng hướng dẫn du lịch cho học viên tác nghiệp trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam
Trang bị cho học viên những kiến thức về du lịch và nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
Bổ sung điều kiện về chứng chỉ cho học viên để được cấp thẻ hành nghề hướng dẫn du lịch

b, Đối tượng tuyển sinh:

– Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch nội địa: những người có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên không phải là chuyên ngành Hướng dẫn du lịch

– Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế: những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên không phải là chuyên ngành Hướng dẫn du lịch

Chứng chỉ nhận được sau khi tốt nghiệp: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch quốc tế / nội địa

Học hướng dẫn viên du lịch ngắn hạn

2. NGHIỆP VỤ ĐIỀU HÀNH DU LỊCH (QUỐC TẾ/NỘI ĐỊA)

Loại hình đào tạo: ngắn hạn
Được uỷ nhiệm của Tổng cục Du lịch; Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

Đối tượng tuyển sinh:

– Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành nội địa: những người có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên không phải là chuyên ngành Lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị lữ hành, Điều hành Tour du lịch; Marketing du lịch; Du lịch; Du lịch lữ hành; Quản lý và kinh doanh du lịch)
– Chứng chỉ nghiệp vụ điều hành quốc tế: những người có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên không phải là chuyên ngành Lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị lữ hành, Điều hành Tour du lịch; Marketing du lịch; Du lịch; Du lịch lữ hành; Quản lý và kinh doanh du lịch)


Chứng chỉ nhận được sau khi tốt nghiệp: Nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế / nội địa

.
.
.
.