Danh sách các trường dạy học ngành quản trị khách sạn ở Đức

Với môi trường làm việc sang trọng và mức thu nhập hấp dẫn, ngành Quản trị Khách sạn đang là một trong những lựa chọn phổ biến nhất đối với du học sinh trên toàn thế giới, do vậy, du học Đức ngành quản trị khách sạn không phải là 1 lựa chọn tồi, dưới đây là top 12 trường đào tạo ngành quản trị khách sạn bạn có thể tham khảo

Những trường hàng đầu trong đào tạo ngành Quản trị khách sạn ở Đức

STT Tên trường Học phí Chương trình học Thời gian học
1 ĐH khoa học ứng dụng quốc tế Bad Honnef, Bonn (IUHB) € 9,680 / năm Học bằng tiếng Anh 3 năm/ 180 ECTS
2 Trường kinh doanh Cologne (CBS) 10,140 Euro/ năm 3 năm/ 180 ECTS
3 ĐH khoa học ứng dụng Rhine-Waal, Kleve 466 Euro/ năm 42 tháng
4 ĐH Eurppean Munich, Munich 10,900 Euro/ năm Học bằng tiếng Anh 2 năm
5 Trường quản lý quốc tế (ISM), cơ sở Frankfurt am Main 9,400 Euro/ năm Học bằng tiếng anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha 3 năm/ 180 ECTS
6 ĐH quốc tế Karlschochschule, Karlsruhe 7,260 Euro/ năm Học bằng tiếng Anh, Đức 3 năm
7 ĐH khoa học ứng dụng Deggendorf, Deggendorf Học bằng tiếng Đức
8 Trường quản lý quốc tế (ISM), cơ sở Munich 9,800 Euro/ năm Học bằng tiếng anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha  3 năm/ 180 ECTS
9 ĐH khoa học ứng dụng Fresenius, cơ sở Munich 11,700 Euro/ năm Học bằng tiếng Đức 3 năm/ 180 ECTS
10 Cao đẳng ECB, cơ sở Dusseldorf 8,100 Euro/ năm Học bằng tiếng Anh, Đức 3 năm/ 180 ECTS
11 Trường quản lý quốc tế (ISM), cơ sở Hamburg 9,400 Euro/ năm Học bằng tiếng anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha 3 năm/ 180 ECTS
12 ĐH khoa học ứng dụng Fresenius, cơ sở Idstein 875 Euro/ 1 tháng Học bằng tiếng Đức 3 năm/ 180 ECTS
.
.
.
.