Danh sách các trường dạy học ngành Hướng dẫn viên du lịch ở TPHCM

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm đào tạo lớn của cả nước, cung ứng rất nhiều nhân lực ngành Du lịch nói chung và hướng dẫn viên du lịch nói riêng chủ yếu cho khu vực miền Nam

Danh sách các trường đào tạo ngành Du lịch – Hướng dẫn viên TPHCM

STT Tên trường Chuyên ngành
1 ĐH Kinh tế TPHCM
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí
2 ĐH Tài chính – Marketing

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

3 ĐH Công nghiệp TPHCM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
4 ĐH Văn hóa TPHCM
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (chuyên ngành Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch)
 • Du lịch
5 ĐH Công nghệ TPHCM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
6 ĐH Công nghiệp thực phầm TPHCM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
7 ĐH Ngoại ngữ – Tin học TPHCM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
8 ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM Du lịch & Khách sạn
9 ĐH Kinh tế – Tài chính TPHCM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
10 ĐH Tôn Đức Thắng Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và lữ hành, Du lịch và Quản lý du lịch)
11 ĐH Quốc tế Hồng Bàng
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Việt Nam học​.
12 ĐH Văn Hiến Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
13 ĐH Dân lập Văn Lang Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
14 ĐH Hoa Sen Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
15 ĐH Gia Định
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Quản trị sự kiện và lễ hội
16 ĐH Hùng Vương TPHCM
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chuyên ngành: Khách sạn – nhà hàng)
 • Lữ hành và hướng dẫn viên du lịch
 • Quản trị dịch vụ và du lịch
17 ĐH Quốc tế Sài Gòn Quản trị du lịch
18 CĐ Nghề Du lịch Sài Gòn
 • Quản trị lữ hành
 • Hướng dẫn viên du lịch
19 CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch TPHCM
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Quản trị lữ hành
 • Hướng dẫn du lịch
20 CĐ thực hành FPT Polytechnic
 • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
 • Hướng dẫn viên du lịch
21 CĐ Kinh tế – Công nghệ TPHCM Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
22 CĐ Văn hóa Nghệ thuật TPHCM Hướng dẫn viên du lịch
24 Trung cấp Việt Giao

Trung cấp: Hướng đẫn viên du lịch

 

.
.
.
.