Chứng chỉ nghiệp vụ quản lý nhà hàng – khách sạn, cần gì để có?

Chứng chỉ quản trị nhà hàng – khách sạn là điều kiện quan trọng để vững bức trên con đường thăng tiến trong sự nghiệp. Từ đó, khẳng định bản thân mình trong công việc.

1. Ngành quản trị khác sạn – mức lương hấp dẫn

Ngành Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn có lộ trình thăng tiến rõ ràng. Mức lương phụ thuộc vào tay nghề, kinh nghiệm, cấp bậc và quy mô của môi trường làm việc.

  • Nhân viên (Lễ tân, Phục vụ bàn, Làm phòng, Tổng đài…): 150 – 200 USD/tháng.
  • Quản lý cấp trung (Trưởng ca nhà hàng, Giám sát tiền sảnh…): 220 – 450 USD/tháng.
  • Quản lý cấp cao (Quản lý nhà hàng, Quản lý F&B, Giám đốc F&B…): 450 – 1300 USD/tháng.

*Mức lương trên chỉ mang tính chất tham khảo và chưa bao gồm các khoản như phí phục vụ, hoa hồng, phụ cấp…

2. Chương trình học và đào tạo

  • Về kỹ năng

Đảm bảo học viên có thể thực hiện được các quy trình nghiệp vụ; lập kế hoạch tổ chức thực hiện kiểm tra và giám sát; xử lý các tính huống phát sinh trong quá trình công tác, giao tiếp bằng ngoại ngữ,…

Chương trình đào tạo bổ sung kiến thức và kỹ năng

vững chắc cho học viên

  • Về kiến thức

Học viên sẽ được đào tạo theo các chuyên đề liên quan đến kiến thức quản lý nhà hàng khách sạn như: quản trị học, quản trị nhân sự, quản trị phục vụ, quản trị bộ phận phòng, quản trị thực phẩm, kỹ năng đào tạo, kỹ năng lãnh đạo,…

3. Ưu điểm vượt trội khi tham gia khóa học quản trị nhà hàng – khách sạn

  • Chương trình đào tao đạt chuẩn, điều kiện học tập tốt nhất
  • Luôn cấp nhật kiến thức học tập để áp dụng với thực tiễn
  • Được học tập với các giảng viên hàng đầu ngành có nhiều kinh nghiệm đào tạo vào quản lý
  • Khai giảng liên tục các khóa học
  • Hỗ trợ giới thiệu việc làm cho học viên

Việc tham gia một khóa học về quản trị nhà hàng – khách sạn là một trong những điều kiện cần để xin chứng chỉ quản lý nhà hàng – khách sạn.

Mọi chi tiết liên hệ:

Văn Phòng Tuyển Sinh Cao đẳng Du lịch 268 Vũ Hữu, Hà Nội (gần Đại học Hà Nội, Đại học KHXH&NV, Đại học Y, Học viện An ninh, Học viện Bưu chính viễn thông… )

Hotline: 0858.559.226 – 0338.04.77.88

Trả lời

.
.
.
.