Buổi giao lưu đầu khóa với các thầy cô

Buổi giao lưu đầu khóa với thầy nước ngoài và cô trưởng khoa ngôn ngữ của nhà trường cùng các bạn sinh viên khóa K12.

Giao lưu với cô trưởng khoa ngôn ngữ

Giao lưu với thầy cô người nước ngoài

Trả lời

.
.
.
.